KOMPLETNÍ PROGRAM PRO ODEMKNUTÍ POTENCIÁLU PRAHY 2

Někteří z nás se tu narodili, někteří se sem přestěhovali. Všichni ale máme stejný cíl. Rozvíjet Dvojku a odemknout její potenciál naplno. A jak jinak rozhodnout o dalším směřování naší čtvrti než právě v komunálních volbách? Ve volbách, ve kterých nevolíte lidi, které pak čtyři roky nevidíte. Volíte lidi, kterých se na výsledky jejich práce můžete zeptat každý jeden den, kdy se potkáte na ulici.

Naše hnutí doslova vzniklo ze sousedství. Stojí na práci každého jednoho starosty i zastupitele ve městech i na vesnicích. Každodenní povídání se sousedy bylo vždy základem naší práce. Vy jste nám tak řekli, co vás na Dvojce trápí. Jaká máte přání. Co by vám pomohlo. Jak si představujete budoucnost naší čtvrti. Kde všude vidíte její nevyužitý potenciál. A tady je náš plán, jak toho dosáhnout.

Moderní bytová politika a správa majetku

Chceme, aby se na Dvojce každému bydlelo dobře. Ať už jste ve svém, v nájmu, spolubydlení, nebo se k nám chcete přistěhovat. Dvojka má potenciál ukázat ostatním městům a čtvrtím, jak vypadá moderní a dostupná bytová politika.

1) Nájemní bydlení v majetku Prahy 2 bude dostupné, stabilní a na úrovni.
2) Ukončíme prodej bytového fondu.
3) Provedeme audit bytového fondu a nastavíme podle něj novou, transparentní bytovou politiku (startovací byty, výměny bytů v rámci majetku MČ Praha 2, příspěvek na bydlení a další).
4) Postaráme se o profesionální správu majetku Prahy 2 (racionalizujeme majetkové portfolio, zlepšíme inzerci volných bytových a nebytových prostor, prosadíme transparentnost rozhodování apod.).
5) Zavedeme větší regulaci krátkodobého ubytování Airbnb. Nikdy už nesmí snižovat kvalitu života našich sousedů!
6) Výnos z dosavadního prodeje bytového fondu investujeme ve váš prospěch (lepší bytová politika, sociální služby, vzdělání, veřejný prostor apod.).
7) Podpoříme sdílené bydlení, a to především pro mladé a pro seniory.
8) Námi spravované nemovitosti dostanou jasnou strategii energetické odolnosti reflektující aktuální energetickou krizi.
9) Vytvoříme lepší podmínky pro aktivní sousedy, například oživením vnitrobloků a dvorů.

Otevřené a odpovědné hospodaření

Radnice zachází s penězi nás všech. A podle toho má její práce vypadat. Vyhlašování veřejných zakázek i veškerá komunikace s úřadem musí být konečně online. Na Dvojce máme potenciál společně rozhodovat, za co se utratí naše peníze. Je čas toho využít.

1) Zavedeme nová pravidla pro transparentní, a hlavně nediskriminační systém veřejných zakázek, který bude centralizovaný a mimo jiné konečně online.
2) Pohlídáme transparentní nakládání s financemi (zejména z bytového fondu) a svěříme je vždy jen dlouhodobě etablovaným a důvěryhodným bankám.
3) Zveřejníme veškeré smlouvy uzavřené Prahou 2, a to elektronicky ve veřejném Registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb.
4) Zapojíme vás do společného určování priorit pro naši čtvrť.
5) Umožníme maximální možnosti on-line kontaktu s městem, aby vás úřad neobtěžoval něčím, k čemu už dávno přístup má.
6) Zrychlíme a zefektivníme komunikaci úřadu s občany. Obíhat má dokument, ne člověk.
7) Zveřejníme veškeré výstupy z jednání orgánů městské části i samosprávy, u kterých nám to zákon dovoluje.
8) Připravíme přehledný a jednoduchý „rozklikávací“ rozpočet Prahy 2.
9) Zlepšíme využívání procesů e-governementu.
10) Posílíme tým, který má na starosti čerpání dotací z EU.
11) Navýšíme rozpočty pro školství, sociální oblast, prevenci kriminality a veřejný pořádek.

Město, ve kterém se bude dát dýchat.

Celou Prahu čeká boj o zlepšení životního prostředí a vybudování udržitelného města. Technologie i postupy už existují. Stačí jen začít. Dvojka má potenciál být čtvrtí, ve které budou chtít bydlet i příští generace. A ten nesmíme promarnit.

1) Postaráme se o „humanizaci veřejného prostoru“. Ulice a náměstí nemají sloužit jen pro parkování, ale hlavně k odpočinku, setkávání s přáteli a podnikání.
2) Spustíme program Smart city.
3) Přidáme další opatření proti zvyšování teploty ve městě, jako je výsadba stromů, instalace vodních prvků, pítek apod.
4) Nastavíme systém pro pravidelné doplňování a obnovu stromořadí.
5) Zajistíme profesionální péči o zeleň, včetně moderního způsobu vysazování. Dopřejeme tím stromům delší život.
6) O parky se začneme starat podle nejnovějších vědeckých poznatků. Například v oblasti šetření vodou při zalévání, sekání (tráva vs. louka), sázení stromů apod.
7) Kromě tzv. „psích louček“ vytvoříme i louky pro rodiny s dětmi.
8) Podpoříme jen sociálně odpovědné a ohleduplné developerské projekty.

 

Funkční doprava a veřejný prostor

Marné hledání parkovacího místa, špatně navazující spoje, cyklopruhy vedoucí… nikam. Do toho smog a nedomyšlená veřejná prostranství. Tak to u nás ale nemusí být napořád. Na Dvojce máme potenciál mít dopravu i společný prostor, které se přizpůsobí nám. Ne naopak.

1) Dokončíme rekonstrukci Vinohradské třídy, Jaromírovy ulice, Karlova náměstí a Ječné ulice.
2) Nastavíme nový systém koordinace staveb na veřejných prostranstvích tak, aby nedocházelo k opakovanému rozkopávání ulic.
3) Podpoříme skutečný rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu.
4) Upravíme zónu placeného stání ve prospěch místních. Konkrétně zvýšíme počty parkovacích míst určených výhradně rezidentům, obnovíme kontroly městské policie a navýšíme odtahy vozidel porušující pravidla ZPS.
5) Vytvoříme linky elektro-minibusů tam, kde je horší spojení (např. nemocniční čtvrť, z Nuslí do Vinohrad apod.).
6) Rozvoj cyklistické dopravy podpoříme podle výsledků dopravní studie.
7) Prosadíme propojení Vinohradské třídy a Václaváku až k Jindřišské.
8) Zklidníme dopravu na těch nejvytíženějších ulicích (Ječná, Žitná, Rumunská, Vinohradská apod.), a to následujícím způsobem:

 • budeme monitorovat kvalitu ovzduší i hlukových limitů,
 • začneme jednat s magistrátem o řešení:
  • humanizace magistrály,
  • navýšení poplatku ZPS pro „přespolní” – na Prahu 2 se člověk snadno dostane MHD, pěšky či na kole,
  • podpora cyklistické dopravy – výhodná i pro řidiče, kterým se uvolní silnice,
  • rozvoj záchytných parkovišť na okrajích Prahy/čtvrtí.

Čtvrť jako ze škatulky

Na Dvojce máme potenciál žít v čisté a klidné čtvrti. Odpovědnost za péči o společné prostory ale nesmí nést naši sousedé. Hlavním tahounem musí být vždy naše radnice.

1) Zrekonstruujeme zanedbaná dětská hřiště (např. v ulici Slovenská) a zároveň postavíme nová.
2) Prosadíme novou protihlukovou vyhlášku.
3) Podpoříme akce na náplavkách. Vždy ale tak, aby nesnižovaly kvalitu života místních.
4) Zatlačíme na městskou a státní policii, aby lépe plnila své úkoly jako garant bezpečnosti.
5) Nastavíme systém pravidelného a komplexního úklidu komunikací. V jednom kole necháme čištit vozovky i chodníky, a to strojově i manuálně. 
6) Zlepšíme městský mobiliář úklidem a instalací nových laviček, košů nebo podzemních kontejnerů.
7) Navýšíme četnost svozů odpadkových košů, případně změníme jejich objemy. Vždy na základě dat.
8) Spustíme aplikaci a linku „Čistá Praha 2“, kam můžete nahlásit problémy s úklidem nebo péčí o veřejné prostranství. My pak nedostatek urychleně vyřešíme.
9) Pohlídáme, aby nedocházelo ke zneužívání svozu komunálního odpadu odpadem živnostenským.
10) Nastavíme nový systém veřejných toalet, a to pro všechny skupiny našich spoluobčanů.
11) Přineseme nový systém odpadového hospodářství založený na těchto principech:

 • chytré kontejnery a budování podzemních kontejnerů,
 • navýšení svozu přetížených stanovišť tříděného odpadu,
  podpora umístění popelnic tříděného odpadu na dvorech domů,
 • veřejné kontejnery se zámkem na bioodpad,
 • info cedule u kontejnerů (např. rozdíl mezi nesešlápnutou a sešlápnutou PET lahví),
 • podpoříme iniciativy „sociálně-environmentální odpovědnosti“,
 • prosadíme vznik „re-use centra”,
 • pomůžeme kavárnám a restauracím se zaváděním vratných/zálohovaných obalů,
 • přivedeme trhy bez nevhodných bioplastů, ideálně s vratnými obaly,
 • pohlídáme, aby akce pořádané radnicí využívaly vratné/zálohované obaly a minimální množství plastu (bioplastu).

12) Instalujeme nové odpadkové koše. Stávající žlutočervené koše neodpovídají historickému a kulturnímu významu Prahy 2 a často nedostačují svým objemem.
13) Spustíme Anti-graffiti program:

 • spolupráce se školami a osvěta,
 • aktivní komunikace s majiteli domů/družstvy/SVJ o odstranění graffiti z fasád domů,
 • možnost požádat o dotaci na antigraffiti nátěr.

Školství z 21. století

Vzdělávání na Dvojce nám nemá připomínat doby, kdy jsme do školy chodili my.
Dvojka má potenciál vytvořit kvalitní vzdělávání dostupné pro každé dítě. Tak, jak to má v moderním městě být.

1) Zajistíme dostupnost i kvalitu MŠ a ZŠ pro všechny děti z Prahy 2, aby se mohly vzdělávat v místě, kde žijí a kde mají kamarády.
2) Digitalizujeme zápis tak, aby rodiče měli informace rychle a jednoduchou cestou.
3) Založíme komunitní centra s programem pro děti pracujících maminek.
4) Zajistíme dostupné školní i mimoškolní aktivity pro všechny děti z Prahy 2, a to skrze přímou finanční podporu radnice.
5) Podpoříme průběžné vzdělávání našich pedagogů jak ve školních, tak v předškolních zařízeních.
6) Navážeme trvalou a systémovou spolupráci škol s knihovnami, galeriemi, divadly apod.
7) Rozšíříme nabídku finančně dostupných sportovních aktivit.
8) Posílíme výuku češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem.
9) Podpoříme přípravu žáků na přijímací zkoušky.
10) Nastavíme strategické plánování našich škol, včetně zvýraznění jejich profilace. Nabídneme jim i způsoby hodnocení jejich rozvoje.
11) Rozšíříme nabídku drobných grantů na krátkodobé školní (i komunitní) projekty, které budou vycházet z priorit školy.
12) Vytvoříme systém, který bude podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. To se týká jak příležitostí pro nadané děti, tak i pro ty s handicapem.
13) Podpoříme přítomnost speciálních pedagogů a psychologů na školách.
14) Přineseme transparentní kritéria kvality učitelské práce a vytvoříme systém podpory a motivace našich učitelů.
15) Spustíme stipendijní program pro další vzdělávání učitelů, včetně možnosti tzv. sabatického roku.
16) Zprostředkujeme aktivní sdílení zkušeností mezi učiteli na Praze 2.
17) Dále rozšíříme možnosti dostupného nájemního bydlení pro zaměstnance škol.

Sociální služby, které pomohou na správných místech.

V naší čtvrti se má dostat pomoci každému, kdo ji opravdu potřebuje. Dvojka má potenciál konečně nastavit sociální služby tak, aby člověka jen nedržely nad hladinou, ale aby mu pomohly žít důstojný a klidný (nebo naopak aktivní) život.

1) Zlepšíme kvalitu sociálních služeb.
2) Prosadíme výstavbu dalších domů s pečovatelskou službou, protože stávajících 50 malometrážních bytů považujeme za hrubě nedostatečných.
3) Upřednostníme výstavbu menších domů s pečovatelskou službou před megalomanskými projekty jako je „Nový domov“ v Italské.
4) Pomůžeme sociálně slabším rodinám s uhrazením/platbou obědů, sportovních kroužků, škol v přírodě apod.
5) Napravíme kvalitu jídla v našich jídelnách.

Aktivní osobnosti znamenají i úspěšné město.

Naši čtvrť tvoříte vy. Aktivní lidé, kteří přichází s nápady, otevírají nové podniky a služby.
Na Dvojce máme potenciál vytvořit ty nejlepší podmínky pro realizaci vašich projektových plánů.

1) Podpoříme vznik nových podniků.
2) Zavedeme jednotná pravidla pro zřizování a fungování předzahrádek, živnostenský odpad, pro trhy apod.
3) Založíme podnikatelský inkubátor pro mladé podnikatele.
4) Naplno využijeme městské granty k podpoře kultury, sportu i spolkové a společenské činnosti občanů Prahy 2.
5) Přivítáme na Praze 2 co nejširší spektrum akcí.
6) Vyhlásíme veřejnou soutěž na pořadatele farmářských i výročních trhů.

 

Konec dlouho nevyřešených problémů

Je to jako v životě. Tím, že se problémy neřeší, nezmizí. My ale na nic čekat nebudeme.
Dvojka má potenciál své dlouhodobé problémy vyřešit jednou provždy.

1) Najdeme způsob, jak rekonstruovat Vyšehradské nádraží a vytvořit z něj vícefunkční prostor pro obyvatel Prahy 2. 
2) Se Sokolem zrekonstruujeme Sokolovnu se sportovním areálem v Riegrových sadech.

 

Kontakty

Sídlo a doručovací adresa, fakturace

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Malostranské nám. 266/5
118 00 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 26673908

Bankovní účty

2401286707/2010 (transparentní účet pro příspěvky ze státního rozpočtu a dary)

Pozor! Ze zákona je nutné popsat transakci slovem „DAR“.

Dotazy studentů

Pro dotazy týkající se výzkumů, bakalářských a diplomových prací se obracejte na tiskovou mluvčí Sáru Beránkovou.

Napište nám